Thông tin thanh toán

1. Vietcombank

– Số tài khoản: 0691000374599

– Chủ tài khoản: Rem An My

– Chi nhánh: TP. Ninh Bình